Basiskenmerken van NTC-Thermistor

April 14, 2014

Laatste bedrijfsnieuws over Basiskenmerken van NTC-Thermistor
 Basiskenmerken van NTC-Thermistor
Wat is NTC-Thermistor?

NTC: Negatieve Temperatuurcoëfficiënt

Thermistor: Thermaal Gevoelige Weerstand

laatste bedrijfsnieuws over Basiskenmerken van NTC-Thermistor  0

 

 

De thermistor is een semiconducting ceramische die weerstand door de materialen bij op hoge temperatuur wordt te sinteren en hoofdzakelijk van metaaloxide wordt gemaakt geproduceerd die. NTC-de thermistoren zijn weerstanden met grote negatieve temperatuurcoëfficiënt. De verandering in weerstand van de NTC-thermistoren kan of uiterlijk door een verandering in omgevingstemperatuur of intern door self-heating worden bewerkstelligd als gevolg van het huidige vloeien door het apparaat. Bij bepaalde maatregelenmacht, vermindert zijn weerstand snel terwijl de temperatuur die verhoging krijgt. Voordeel halend uit dit kenmerk, kan het het ontdekkende en controlerende temperatuurdoel bereiken.

 1. Nul-macht weerstand (RT)

Is de nul-macht weerstand de waarde van een weerstand wanneer gemeten bij een gespecificeerde temperatuur, in de omstandigheden dusdanig dat de verandering in weerstand toe te schrijven aan de interne generatie van hitte met betrekking tot de totale fout van meting te verwaarlozen is.

 、 Geschatte nul-macht 2 weerstand R25

Geschatte is de nul-macht weerstand de nominale waarde bij de standaardtemperatuur van 25℃ tenzij anders gespecificeerd.

 3、 B constant in (k) van Kelvin

B de constante is een index van de thermische die gevoeligheid door de formule wordt uitgedrukt:

laatste bedrijfsnieuws over Basiskenmerken van NTC-Thermistor  1

Weerstand in ohms () bij temperatuurt1

Weerstand in ohms () bij temperatuurt2

T1=2731.5K + (T1℃), T2 =2731.5K+ (T2 ℃)

 4、 Dissipatiefactor (δ)

δ=ΔP/ΔT (mW/℃)

De dissipatiefactor (δ) is macht in milliwatt die wordt om thermistortemperatuur 1℃.Measured met thermistor op te heffen door zijn lood in een gespecificeerd milieu wordt opgeschort vereist dat.

 thermische tijdsconstante 5、 (τ)

De thermische die tijdsconstante (τ) is de tijd door een thermistor wordt vereist 63.2% van het verschil tussen zijn aanvankelijke en definitieve temperatuur te veranderen. Gemeten die met thermistor door zijn lood in gespecificeerd milieu wordt opgeschort.

τ=C/δ

laatste bedrijfsnieuws over Basiskenmerken van NTC-Thermistor  2

 6、 Machtsclassificatie

  Geschatte power=heat dissipatie factorδ × (het maximum werken temperatuur-25℃)

 

7 Weerstand、/temperatuurkenmerk

Het verband tussen de nul-macht weerstand van een thermistor en zijn lichaamstemperatuur. De weerstandswet volgt ongeveer de formule:

laatste bedrijfsnieuws over Basiskenmerken van NTC-Thermistor  3

R1: Weerstandswaarde bij absolute temperatuurt1 (k)
B: B CONSTANT T (K) =T (℃) +273.15

laatste bedrijfsnieuws over Basiskenmerken van NTC-Thermistor  4  laatste bedrijfsnieuws over Basiskenmerken van NTC-Thermistor  5